Nové vedení českého fan clubu se představuje

Změny v českém fan clubu Queen

V souvislosti s rezignací celého vedení našeho fan clubu došlo dne 03.01.2022 na členské schůzi a následné schůzi nového výboru ke změnám, které zde chceme představit.

Změna názvu a korespondenční adresy

Maličko neuchopitelný název "Fan Club Tornádo Queen, z.s." se jednomyslným rozhodnutím členské schůze mění na Český fan club Queen, z. s. Korespondenční adresa se taktéž mění na: U Strže 803/5, 321 00 Plzeň-Litice. Výpis z rejstříku je dostupný zde.

S tím souvisí změna stanov našeho spolku, která nepřináší nic zásadně odlišného oproti minulosti, ale došlo především ke změnám, které reflektují aktuální legislativu a především opravují chyby, které byly ve stanovách spolku dříve a na které nás soud vloni upozornil. Nové stanovy byly akceptovány soudem napoprvé bez výhrad.

Změna grafiky a webových stránek

Pozornější čtenáři si všimli změny našeho loga, které je dílem grafika s pseudonymem Afurski. S tím souvisí i kompletní předělání grafiky webu, což si vzal na starosti náš předseda Martin Skála. Věříme, že nová verze stránek je podstatně přehlednější a příjemnější.

Nové vedení fan clubu

Nové vedení fan clubu vyjadřuje velký respekt k práci předchozího vedení, které se rozhodlo na svoje funkce kompletně rezignovat. Odchod je to v přátelském duchu, došlo k určité ztrátě motivace po dlouholeté práci, což respektujeme. Děkujeme za mnoholatou odvedenou práci především našemu bývalému předsedovi Karlu Lehnerovi a dále samozřejmě i Petru Miklasovi, Dominiku Hrabalovi, Lucii Halamíkové či Jarmile Chocholouškové. Věříme, že i nadále budeme spolu spolupracovat. Nový výbor je ve složení:

  • Martin Skála - předseda
  • Martin Kubičík - místopředseda
  • Renáta Kvěšková - místopředseda
  • Marcela Hlinovská - člen
  • Vlaďka Gerbelová - člen

Co tyhle změny znamenají pro fanoušky?

Věříme, že všechny změny budou k lepšímu. Chceme vnést svěží vítr do našeho fan clubu - připravujeme na druhou polovinu letošního roku zajímavé články, rozhovory, obnovíme možnost členství a snad se i spolu vydáme třeba do Montreux. Samozřejmě zůstávají obě tradiční akce založené předchozím vedením, tedy každoroční Vzpomínka na Queen a taktéž letní kemp.